Kontakt

Farár: Mgr. Peter Čigáš
Farský vikár: Mgr. Maroš Varga

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Terňa
Terňa 94
08267 Terňa
Tel.: 051/ 45 95 505
web: www.terna.fara.sk
e-mail: terna@abuke.sk

Úradne hodiny:
utorok: 15:00 – 17:00
streda:  9:00 – 11:00
vždy po sv. omši

Správca stránky:
Marek Duplinský
e-mail: marek@pomadu.com

Farský Úrad Terňa na mape:

Zväčšiť mapu