Kontakt

Farár: vdp. Peter Čigáš
Kaplán: Mgr. Peter Rusnák

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Terňa
Terňa 94
08267 Terňa
Tel.: 051/ 45 95 505
web: www.terna.fara.sk
e-mail: farnost.terna@zoznam.sk

Úradne hodiny:
utorok: 15:00 – 17:00
streda:  9:00 – 11:00
vždy po sv. omši

Správca stránky:
Marek Duplinský
e-mail: marek@pomadu.com

Farský Úrad Terňa na mape:

Zväčšiť mapu