Babin Potok

filiálny kostol sv. Alžbety Uhorskej

Pohľad do dejín Babin Potoka

Z diela Dejiny osídlenia Šariša od historika F. Uličného sa dozvedáme, že v roku 1310 došlo k výmene majetku Terne, susediaceho s majetkom Babinho Potoka. Pri deľbe dedičných majetkov zemanov Tekulovcov v roku 1334 severná časť dediny pripadla Mikulášovi a synom Pavla, kým jeho bratovi Andrejovi pripadla južná časť. Zemania sa tu usadili a názov dediny využívali v prídomku. Južná časť dostala názov Nižný Babin Potok a severná Vyšný Babin Potok.

V roku 1548 v Babinom Potoku bolo 5 kúrií. Koncom 16. storočia tu poddaní bývali v 18 domoch. Uvádzame niekoľko historických názvov obce: Babapothoka, Balpathaka, Balpotok…

Náboženský život

V stredoveku bol Babin Potok samostatnou farnosťou. Pôvodný kostol sa nezachoval. Až v roku 1990 Svätý Otec Ján Pavol II. v Bratislave posvätil základný kameň kostola svätej Alžbety pre Babin Potok. Pozemok na výstavbu kostola darovali Mária Koscelníkova rod. Vertáľová a František Koscelník. V čase jeho výstavby obec mala iba 66 obyvateľov. Stavba kostola bola financovaná v prevažnej miere z milodarov veriacich Babinho Potoka a celej ternianskej farnosti, ako aj z príspevkov iných dobrodincov. Konsekráciu kostola sv. Alžbety Uhorskej vykonal dňa 28.5.1995 Msgr. Alojz Tkáč, košický arcibiskup- metropolita.