Galéria rok 2022

Procesia Božieho Tela a Krvi v Babin Potoku – 19.6

Afterparty

Krížová cesta

Veľká noc

Veľká noc – Veľký Slivník

Hrebienok – zájazd s birmovancami

Prvé sväté prijímanie v MS 25.6

Púť do Levoče

Miništrantský turnaj 27.7 o pohár dekana dekanátu Prešov – východ

Posviacka kostola M. Slivník 14.8.8

Wadowice 17.8

Letný farský tábor 2022

Kaplnka sv. Apollónie 1.9

Milión detí sa modlí ruženec 18.10

Sviatosť birmovania 23. 1. 

Advent u nás doma 2022

Mikuláš vo farnosti  2022

Koncert Basawell 29.12.2022