Malý Slivník

filiálny kostol Narodenia Panny Márie

Pohľad do dejín Malého Slivníka

V listine uhorského kráľa Bela IV. z roku 1248, adresovanej jágerskému biskupovi, je okrem iných obcí uvedená aj obec Nový Slivník, ktorá je totožná s obcou Malý Slivník. Skúmaním textu historici prišli k záveru, že obec Malý Slivník , respektíve Nový Slivník s určitosťou vybudovali obyvatelia susedného Veľkého Slivníka. Uvádzame aspoň niektoré stredoveké názvy obce: Ujszilva, Kyssilua, Kisszilva, Malý Sliwnik… Tieto názvy svedčia o tom, že pôvodný názov obce bol slovenský, odvodený od slova sliva, respektíve slivka.

Náboženský život

V Malom Slivníku už pred 14. storočím jestvoval kostol, v ktorom okolo roku 1311 pôsobil farár Tomáš. V roku 1600 mala obec 11 obývaných poddanských domov, ale aj kostol a faru. Zo schématizmov sa dozvedáme, že miestny kostol Narodenia Panny Márie pochádza z roku 1730. Bol postavený po požiari r. 1730 na zvyškoch starého gotického objektu. Pôvodný oltárny obraz sv. Anny a Panny Márie bol v 40-tych rokoch 20. storočia vymenený za obraz Narodenia Panny Márie od miestneho farára Antona Mikitu. Pri reštaurovaní hlavného oltára na sklonku 20. storočia bol na hlavnom oltári umiestnený nový obraz sv. Anny s dieťaťom, teda s Pannou Máriou. V uvedenom čase bola reštaurovaná aj plastika sv. Jána Nepomuckého.

V roku 1998 obec prijala symboly: erb, vlajku a pečať, ktoré boli požehnané na slávnostnej svätej omši. Erb obce predstavuje strieborný štít, kde zo zelenej oblej pažite vyrastá čierny slivkový strom s ľavou spílenou vetvou, zelenými listami a tromi modrými slivkami, vpravo vyrastá modrý kvet na zelenej listnatej stopke.
Veriaci obce Malý Slivník v tomto čase dokončujú stavbu Domu nádeje.