Galéria rok 2023

Púť Svätá Zem + Jordánsko

Boží Hrob

Krížová Cesta

Turičná nedeľa Terňa

Turičná vigília Terňa

Afterparty 18.6

Sviatok Božieho Tela

Prvé sväté prijímanie v Malom Slivníku 24.6

25. výročie kňazstva Marek Senderák

Letný farský tábor

Svetové dni mládeže v Lisabone

Miništranský turnaj 2023

Návšteva putovnej sochy z Obišoviec v našej farnosti

Odpustová slávnosť Babin Potok 

Raňajky v advente s duchovným otcom

Mikuláš

Koncert skupiny Samorost Vianoce