Mošurov

filiálny kostol sv. Joachima a sv. Anny

Pohľad do dejín Mošurova

Ako sa dozvedáme z diela Dejiny osídlenia Šariša od prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc., na mošurovský majetok sa vzťahuje listina údajne kráľa Bela IV. z roku 1259 o darovaní (časti) ternianskeho majetku istému Adamovi, pochádzajúcemu z Poľska. Listina je však falzom zo začiatku 14. storočia. Spoľahlivé informácie o tejto dedine sú až v listine kráľa Žigmunda z roku 1405. Kráľ vtedy daroval Mošurov s piatimi sedliackymi usadlosťami zemanovi Mikulášovi Nemetovi.
V listinách z 15. a 16. stor. je názov obce uvádzaný nasledovne : Adamfewde, Adamfelde, Ádamfolde alias Mosorew…
Renesančný kaštieľ z pol. 17. stor. po 2. svetovej vojne bol zbúraný.

Kostol sv. Joachima a sv. Anny

Barokový kostol bol postavený roku 1725. V roku 1730 po požiari bol rekonštruovaný, začiatkom 19. storočia opravený a klasicisticky prefasádovaný. Hlavný oltár je z roku 1720 – 1730 s novším obrazom sv. Anny s Pannou Máriou a uprostred s malým Ježiškom. Vo víťaznom oblúku, na tráme s latinským nápisom je skupina Ukrižovania z roku 1725, riešená na spôsob gotických Kalvárií.

Na sklonku 20. stor. bol kostol reštaurovaný a rozšírený. V jubilejnom roku 2000 bol renovovaný hlavný oltár a pri kostole bola vybudovaná kaplnka Panny Márie Lurdskej. Dňa 20. 7. 2000 Msgr. Alojz Tkáč, košický arcibiskup – metropolita konsekroval obnovený kostol sv. Joachima a sv. Anny a súčasne posvätil aj kaplnku.

Veriaci z Mošurova, z vďaky, že prežili veľké nebezpečie v 2. svetovej vojne, v roku 1988 začali na mieste polozbúranej kaplnky sv. Apolónie stavať novú kaplnku v lesnom prostredí, pri ktorej sa občas konajú aj bohoslužby.