Podpis zmluvy o poskytnutí finančného príspevku

12 11