Terňa

Obec Terňa

Prvá písomná zmienka o založení obce je z roku 1259, keď Bélo IV. daroval zem THERNE pôvodne patriacu hradu Šariš poľskému rytierovi Adamovi za služby preukázané v bojoch proti Tatárom. Terňa bola dedičným majetkom rodu Thekulovcov. Okolie Terne bolo v stredoveku husto osídlené. V 18. storočí cez Terňu viedla mýtna cesta na Bardejov a Komárnik. V 19. storočí patrila Terňa Bornemissovcom.

Rímskokatolícky kostol

Pochádza z roku 1330 a je zasvätený rovnako, ako farnosť, sv. Kataríne Alexandrijskej. Dali ho postaviť Thekulovci. Z pôvodného chrámu sa zachovala polkruhová svätyňa, v ktorej sa dnes nachádza krížová cesta. V roku 1986 bol v ňom postavený nový orgán.